Προγράμματα ΕΣΠΑ – ΕΛΛΑΔΑ 2.0

  • Χωρίς κατηγορία
«Προμήθεια ενός εκσκαφέα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη», με κωδικό ΟΠΣ 5029435

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 99.999,80 € ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,...

«1ο Ολοήμερο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής», με κωδικό ΟΠΣ 5027358

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.262.313,62 € ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη...

«Διαμόρφωση Πάρκου Τριανταφυλλοπούλου», με κωδικό ΟΠΣ 5027813

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.160,00 € ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ06 «Προστασία του Περιβάλλοντος & προώθηση της αποδοτικότητας των...

«Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας (Περιοχή Δελφών)», με κωδικό ΟΠΣ 5027350

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 € ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ06 «Προστασία του Περιβάλλοντος & προώθηση της αποδοτικότητας των...

«Διαμόρφωση Πλατείας στο ΟΤ Γ646 (Αγ. Γλυκερία)», με κωδικό ΟΠΣ 5027320

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.547.000,00 € ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ06 «Προστασία του Περιβάλλοντος & προώθηση της αποδοτικότητας των...

«Διευθέτηση ρέματος Σταγειρίτη από το σημείο κατάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την Περιφερειακή Τάφρο»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.018.175,13 € ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της...

«Αποχέτευση οικισμών ΔΕ Χορτιάτη»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.175.087,72 € ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ14 «Διατήρηση και προστασία...

«Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου», με κωδικό ΟΠΣ 5002108

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.347.360,00 € ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  [14] «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος, Προαγωγή της...

«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», με κωδικό ΟΠΣ 5002873

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 594.126,00 € ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της...

«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», με κωδικό ΟΠΣ 5001482

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.140,00 € ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της...

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο