«𝚱𝚨𝚻𝚨𝚽𝚼𝚪𝚰𝚶 𝚫𝚸𝚶𝚺𝚰𝚨𝚺» 𝚺𝚻𝚶𝚴 𝚱𝚨𝚼𝚺𝛀𝚴𝚨 𝚳𝚬 𝚫𝛀𝚸𝚬𝚨𝚴 𝚬𝚰𝚺𝚶𝚫𝚶 𝚺𝚻𝚶 𝚱𝚶𝚲𝚼𝚳𝚩𝚮𝚻𝚮𝚸𝚰𝚶 𝚷𝚨𝚴𝚶𝚸𝚨𝚳𝚨𝚻𝚶𝚺

Ανοιχτό-δωρεάν το δημοτικό κολυμβητήριο 𝛄𝛊𝛂 𝛕𝛐 𝚺ά𝛃𝛃𝛂𝛕𝛐 𝟏𝟓/𝟕 𝛋𝛂𝛊 𝚱𝛖𝛒𝛊𝛂𝛋ή 𝟏𝟔/𝟕 ώ𝛒𝛆ς 𝛂𝛑ό 𝟏𝟎:𝟎𝟎 έ𝛚ς 𝟏𝟕:𝟎𝟎.

Το μέτρο πάρθηκε από τον Δήμαρχο 𝚰𝛄𝛎ά𝛕𝛊𝛐 𝚱𝛂𝛊𝛕𝛆𝛇ί𝛅𝛈 και την Πρόεδρο της ΚΕΠΑΠ 𝚩ί𝛋𝛖 𝚱𝛂𝛎έ𝛌𝛌𝛐𝛖 𝛄𝛊𝛂 𝛕𝛈𝛎 𝛑𝛒ό𝛌𝛈𝛙𝛈 και 𝛕𝛈𝛎 𝛑𝛒𝛐𝛔𝛕𝛂𝛔ί𝛂 𝛂𝛑ό 𝛕𝛐𝛎 𝛋𝛂ύ𝛔𝛚𝛎𝛂 𝛋𝛂𝛊 𝛕𝛊ς 𝛖𝛙𝛈𝛌ές 𝛉𝛆𝛒𝛍𝛐𝛋𝛒𝛂𝛔ί𝛆ς 𝛑𝛐𝛖 𝛑𝛌ή𝛕𝛕𝛐𝛖𝛎 𝛕𝛈𝛎 𝛘ώ𝛒𝛂 𝛍𝛂ς.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: 𝜞𝜾𝜶 𝝉𝜼 𝝌𝝆ή𝝈𝜼 𝝉𝜼ς 𝝅𝜾𝝈ί𝝂𝜶ς 𝝉𝝄𝝊 𝜥𝝄𝝀𝝊𝝁𝜷𝜼𝝉𝜼𝝆ί𝝄𝝊 𝜺ί𝝂𝜶𝜾 απαραίτητη η τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου δηλαδή 𝝅𝝆ό𝝈𝝋𝜶𝝉𝜺ς 𝜾𝜶𝝉𝝆𝜾𝜿ές 𝜷𝜺𝜷𝜶𝜾ώ𝝈𝜺𝜾ς 𝝅𝝄𝝊 𝝂𝜶 𝝅𝜾𝝈𝝉𝝄𝝅𝝄𝜾𝝄ύ𝝂 𝜸𝜾𝜶 𝝉𝝄𝝊ς 𝜺𝝂ή𝝀𝜾𝜿𝜺ς 𝝉𝜼 𝜹𝜺𝝆𝝁𝜶𝝉𝝄𝝀𝝄𝜸𝜾𝜿ή 𝜿𝜶𝜾 𝝅𝜶𝜽𝝄𝝀𝝄𝜸𝜾𝜿ή 𝜿𝜶𝝉𝜶𝝀𝝀𝜼𝝀ό𝝉𝜼𝝉𝜶 𝜿𝜶𝜾 𝜸𝜾𝜶 𝝉𝝄𝝊ς 𝜶𝝂𝜼𝝀ί𝜿𝝄𝝊ς 𝜾𝜶𝝉𝝆𝜾𝜿ή 𝜷𝜺𝜷𝜶ί𝝎𝝈𝜼 𝝅𝜶𝜾𝜹𝜾ά𝝉𝝆𝝄𝝊.

▪ 𝝄𝜾 𝜶𝝂ή𝝀𝜾𝜿𝝄𝜾 𝝀𝝄𝝊ό𝝁𝜺𝝂𝝄𝜾 𝝅𝝆έ𝝅𝜺𝜾 𝝂𝜶 𝝈𝝊𝝂𝝄𝜹𝜺ύ𝝄𝝂𝝉𝜶𝜾 𝜶𝝅ό 𝜺𝝂ή𝝀𝜾𝜿𝝄 ά𝝉𝝄𝝁𝝄.

▪ για την αποφυγή συνωστισμού θα τηρηθεί 𝛔𝛆𝛊𝛒ά 𝛑𝛒𝛐𝛕𝛆𝛒𝛂𝛊ό𝛕𝛈𝛕𝛂ς.

Για περισσότερες διευκρινίσεις

+30 231 034361

Ευχές για ένα δροσερό Σαββατοκύριακο!

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο