«1ο Ολοήμερο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής», με κωδικό ΟΠΣ 5027358

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.262.313,62 €
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση», 10α.6 (ΑΞ10) Υποδομές προσχολικής, Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Η Πράξη « 1ο Ολοήμερο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής» προϋπολογισμού 4.262.313,62€, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας   ΑΞ10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση», ο οποίος   συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)».

Η Πράξη έχει ενταχθεί στο παραπάνω Πρόγραμμα με την υπ΄ αριθμ. 4492/8-8-2018 Απόφαση Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο αφορά στην ανέγερση του κτιρίου στο οποίο θα στεγαστεί το 1ο Ολοήμερο 12θέσιο Δημοτικό σχολείο Εξοχής καθώς και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του. Οι νέες κτιριακές υποδομές ακολουθούν τις επιταγές του Κανονισμού Ενεργειακής απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).
Το σχολείο θα είναι 12θέσιο, δυναμικότητας 300 μαθητών , που αναπτύσσεται σε δύο ορόφους, με υπόγειο, σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 3.520,15 τ.μ. Το νέο διδακτήριο περιλαμβάνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με σκηνή και παρασκήνια, εργαστήριο πληροφορικής , εργαστήριο αισθητικής αγωγής, βιβλιοθήκη, αίθουσα φαγητού με κουζίνα, κυλικείο, 12 αίθουσες διδασκαλίας, χώρους διοίκησης , γραφείο για ιατρείο, αίθουσα φυσικών επιστημών, εργαστήριο ξένων γλωσσών, χώρο φύλακα, βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους.

Ο αύλειος χώρος διαμορφώνεται σε επίπεδα λόγω της μεγάλης κλίσης του οικοπέδου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή προσπέλαση σε αυτόν. Στην ανατολική και δυτική πλευρά δημιουργούνται χώροι προς φύτευση. Νότια τοποθετείται το γήπεδο της καλαθοσφαίρισης με κερκίδες.

Η εξωτερική περίφραξη και τα εσωτερικά τοιχία αντιστήριξης κατασκευάζονται από εμφανές σκυρόδεμα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο