Α’ ΦΑΣΗ Ε.Π.: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί την Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 2016-2019 και εκπονήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή με την υποστήριξη της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής καθώς και τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3852/2010, Π.Δ 89/2011). Στην Β΄ Φάση που θα ακολουθήσει, θα περιλαμβάνεται ο Επιχειρησιακός και  Οικονομικός Προγραμματισμός των δράσεων του Δήμου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2016-2019 με εναρμόνιση στις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Σκοπός του είναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής.

Η Α΄ Φάση περιλαμβάνει το όραμα, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και  τη στρατηγική του Δήμου. Πιο αναλυτικά, στην Α΄ Φάση περιγράφεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής του Δήμου, σε σχέση με τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, αναπτυξιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά της, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων. Στη συνέχεια, διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή και προσδιορίζεται η στρατηγική του Δήμου, δηλαδή οι στόχοι που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του οράματος του.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Στρατηγικό Σχέδιο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 15/04/2016. Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας μπορεί να λάβει γνώση εδώ για το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού και για το ερωτηματολόγιο διαβούλευσης. Μέσω του ερωτηματολογίου μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του τελικού κείμενου.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και την κατάθεσή του με τους εξής τρόπους:

Α. Ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση [email protected]

Β. Εντύπως και αυτοπροσώπως στις κατά τόπους δημοτικές υπηρεσίες:

  1. Στην υποδοχή του Δημαρχείου στο Πανόραμα, Απ. Σαμανίδη 21
  2. Στο Δημοτικό Κατάστημα Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, Πυλαία
  3. Στο Δημοτικό Κατάστημα Ασβεστοχωρίου, Δημοκρατίας 1, Ασβεστοχώρι
  4. Στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλύρου, Πλ. Ελευθερίας 22, Φίλυρο
  5. Στο Δημοτικό Κατάστημα Χορτιάτη, Τέλος 2ας Σεπτεμβρίου, Χορτιάτης 
  6. Στα ΚΕΠ του Δήμου

Γ. Ταχυδρομικώς στη Δ/νση:
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 55236, Πανόραμα

το αργότερο μέχρι τις 15/04/2016 και ώρα 15:00 και στις τρεις ανωτέρω περιπτώσεις.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο