ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) ΠΕ Ιατρούς

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με συνολικά δύο (2) ΠΕ Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Υγείας και κατ’ οίκον Φροντίδας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Εθελοντισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά: α) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ή έχει εκδοθεί μέσω της εφαρμογής gov.gr, στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού στο ισόγειο του κτιρίου του Δημαρχείου στο Πανόραμα στην οδό Αποστόλου Σαμανίδη 21 και κατά τις ώρες 08:30-14:00, β) στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής και γ) ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2313-301074-5 (πληροφορίες: κ. Χριστίνα Καλλιτσουνάκη).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται έως την Παρασκευή 07.06.2024 και ώρα 14.00.

Δείτε στα ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ που ακολουθούν την Ανακοίνωση και το Παράρτημα απόδειξης προσόντων.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο