«Αποχέτευση οικισμών ΔΕ Χορτιάτη»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.175.087,72 €
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής με Τίτλο «Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (πληθυσμός 2000-15000ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ»)

Η Πράξη «Αποχέτευση οικισμών ΔΕ Χορτιάτη» προϋπολογισμού 9.175.087,72 €, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ014 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής  με Τίτλο  «Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (πληθυσμός 2000-15000ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ».

Η Πράξη έχει ενταχθεί στο παραπάνω Πρόγραμμα με την υπ΄ αριθμ. 3570/05-07-2017 Απόφαση Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ολοκλήρωσης της Πράξης «Αποχέτευση οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη» θα επιφέρει:

  • κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων του οικισμού Χορτιάτη
  • σύνδεση του δικτύου αυτού με εξωτερικό αγωγό, με κατασκευή των απαιτούμενων αντλιοστασίων, και παράκαμψη της υπάρχουσας μη αδειoδοτημένης μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων η οποία λόγω παλαιότητας λειτουργεί με προβλήματα επηρεάζοντας την ποιότητα παρακείμενου χειμάρρου που καταλήγει στο ρέμα Θέρμης
  • νέο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων, στον οικισμό Ασβεστοχωρίου, ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών του οικισμού και η πληρέστερη προστασία του ρέματος Ξηροποτάμου
  • μεταφορά της συνολικής παροχής λυμάτων των οικισμών Χορτιάτη και Ασβεστοχωρίου, στον υφιστάμενο αγωγό-μεταφορέα Ασβεστοχωρίου – Πεύκων – Αντλιοστασίου «Μύλων» με τελικό αποδέκτη τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης στο Γαλλικό Ποταμό

Τα παραπάνω εξασφαλίζουν ένα σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης, που θα εξυπηρετεί πλήρως τους κατοίκους των οικισμών Χορτιάτη και Ασβεστοχωρίου, και με τη λειτουργία του θα εξασφαλίζει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο