Διακήρυξη διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Πανόραμα  09/08/13
         

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Ιφιγένεια Τσιρά

Προκηρύσσει διαγωνισμό με απευθείας ανάθεση με κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.35130/739/9.08.2010 Υπ. Απόφασης και κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη έκπτωση για την εκτέλεση εργασίας που σχετίζεται με την μεταφορά υλικοτεχνικής υποδομής από το από το 2ο Δημοτικο Ασβεστοχωρίου στο Σχολικό συγκρότημα που στεγάζονταν το 1ο ΓΕΛ-1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ασβεστοχωρίου και από το 1ο  Νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου εκεί που στεγαζόταν το 2ο Δημοτικό Ασβεστοχωρίου ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.500,00 € πλέον ΦΠΑ 23%..
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας.

Για πληροφορίες και την παραλαβή της σχετικής μελέτης , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο (1ος όροφος, Γραφείο Παιδείας – Σχολικών Επιτροπών , τηλ.: 2313302040,τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.30 πμ – 11.30 μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα Πανοράματος Απ Σαμανίδη 21 1οςόροφος, και συγκεκριμένα στο γραφείο των Σχολικών Επιτροπών, από τη Δευτέρα12/08/2013  μέχρι και Δευτέρα 19/08/2013 ώρα  12.00  (ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών),

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο