Διακήρυξη διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Πανόραμα  09/08/13
         

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Ιφιγένεια Τσιρά

Προκηρύσσει διαγωνισμό με απευθείας ανάθεση με κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.35130/739/9.08.2010 Υπ. Απόφασης και κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη έκπτωση για την εκτέλεση εργασίας που σχετίζεται με την μεταφορά υλικοτεχνικής υποδομής από το παλαιό Σχολικό Συγκρότημα όπου στεγαζόταν το 1ο ΓΕΛ-1ο Γυμνάσιο Ασβεστοχωρίου στο νέο Σχολικό Συγκρότημα στη θέση Μπουλοβάνια  ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23%..
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας .
Για πληροφορίες και την παραλαβή της σχετικής μελέτης , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο (1ος όροφος, Γραφείο Παιδείας – Σχολικών Επιτροπών , τηλ.: 2313302040,τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.30 πμ – 11.30 μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα Πανοράματος Απ Σαμανίδη 21 1οςόροφος, και συγκεκριμένα στο γραφείο των Σχολικών Επιτροπών, από τη Δευτέρα 12/08/2013  μέχρι και Δευτέρα 19/08/2013 ώρα  12.00  (ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών).

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο