«Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας (Περιοχή Δελφών)», με κωδικό ΟΠΣ 5027350

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 €
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ06 «Προστασία του Περιβάλλοντος & προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», 6ε.1 (ΑΞ06) Δημιουργία – αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου επιπέδου πολεοδομικής ενότητας ή/και πράσινων διαδρόμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Η Πράξη «Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην επέκταση Πυλαίας (Περιοχή Δελφών)» προϋπολογισμού 1.500.000,00€, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του Περιβάλλοντος & προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)».

Η Πράξη έχει ενταχθεί στο παραπάνω Πρόγραμμα με την υπ΄ αριθμ. 3104/13-6-2018 Απόφαση Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Πράξη,  αφορά   την ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση με κορμό τη ζώνη πρασίνου των οικοδομικών τετραγώνων Ο.Τ. Γ232, Ο.Τ. Γ240, Ο.Τ. Γ245, Ο.Τ. Γ219, Ο.Τ. Γ344α, Ο.Τ. Γ236α, Ο.Τ. Γ237α στην επέκταση Δ.Ε. Πυλαίας από την οδό Δελφών έως την οδό Παύλου Μελά. Οι παρεμβάσεις στα οικοδομικά τετράγωνα, που είναι χαρακτηρισμένοι ως χώροι πρασίνου καθώς και του Ο.Τ. Γ245 που είναι χαρακτηρισμένος ως χώρος Παιδικής χαράς, θα γίνουν με στόχο τη δημιουργία – αναβάθμιση του πρασίνου, την υποδοχή υπαίθριων δραστηριοτήτων περιπάτου και ανάπαυσης, τη λειτουργική και περιβαλλοντική σύνδεση τους με τον ευρύτερο αστικό ιστό μέσω κατάλληλων δικτύων κίνησης και δικτύων αστικού πρασίνου. Εντάσσεται δε, στο πλαίσιο ολοκληρωμένου σχεδιασμού των κεντρικών κοινόχρηστων χώρων της Πολεοδομικής Ενότητας 2 της Πυλαίας με γνώμονα την αύξηση του αριθμού των επιφανειών που καταλαμβάνει το πράσινο (δένδρα) & οι φυτεύσεις, την ενίσχυση της διαπερατότητας των εδαφών με σκοπό την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος & την βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής.

Συγκεκριμένα η πράξη στοχεύει σε ολοκληρωμένη παρέμβαση πρασίνου, με την όσο το δυνατό οικολογικότερη επιλογή υλικών και τεχνικών εφαρμογής που συμβάλουν στη βελτίωση του μικροκλίματος, αλλά και τη μείωση της στεγανοποίησης του αστικού εδάφους, τη μέριμνα για την ορθή, περιβαλλοντικά, αντιμετώπιση των απορριμμάτων της κατασκευής, την αισθητική αλλά και βιοκλιματική διαχείριση της βλάστησης και τέλος με την διαχείριση του Ηλεκτροφωτισμού της περιοχής με υλικά, τεχνικές και αυτοματισμούς εξοικονόμησης ενέργειας.

Μετά τις προτεινόμενες παρεμβάσεις οι χώροι που θα δημιουργηθούν, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χώροι αναψυχής και ήπιων δραστηριοτήτων και θα μπορούν να φιλοξενήσουν διάφορες μικρής κλίμακας εκδηλώσεις σε συνθήκες ικανοποιητικής θερμικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης, αφού θα παρέχουν μεταξύ άλλων:

  • Συνθήκες θερμικής άνεσης (σκίαση και μείωση της θερμοκρασίας το καλοκαίρι, προστασία από τους ανέμους τον χειμώνα μέσω της κατάλληλα τοποθετημένης αειθαλούς βλάστησης)
  • Συνθήκες οπτικής και ακουστικής άνεσης
  • Περιορισμός των στεγανοποιημένων επιφανειών επιστρώσεων
  • Περιβαλλοντική ψυχαγωγία και ευαισθητοποίηση των μικρών και ενηλίκων επισκεπτών
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο