«Διαμόρφωση Πάρκου Τριανταφυλλοπούλου», με κωδικό ΟΠΣ 5027813

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.160,00 €
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ06 «Προστασία του Περιβάλλοντος & προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», 6ε.1 (ΑΞ06) Δημιουργία – αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου επιπέδου πολεοδομικής ενότητας ή/και πράσινων διαδρόμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Η Πράξη «Διαμόρφωση Πάρκου Τριανταφυλλοπούλου» προϋπολογισμού 150.160,00€, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του Περιβάλλοντος & προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)».

Η Πράξη έχει ενταχθεί στο παραπάνω Πρόγραμμα με την υπ΄ αριθμ. 3587/3-7-2018 Απόφαση Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Πράξη, αφορά αστική ανάπλαση περιοχής, με κορμό την διαμόρφωση χώρου πρασίνου τμήματος του ΟΤ 242 (49) στην περιοχή Μαλακοπής της ΔΚ Πυλαίας. Οι παρεμβάσεις στο οικοδομικό τετράγωνο, που είναι χαρακτηρισμένος ως κοινόχρηστος χώρος, θα γίνουν με στόχο τη δημιουργία – αναβάθμιση του πρασίνου, την υποδοχή υπαίθριων δραστηριοτήτων περιπάτου και ανάπαυσης, ώστε ο χώρος να δίνει ολοκληρωμένη εικόνα αστικού χώρου συνάθροισης κοινού, πρασίνου, ημερήσιας αναψυχής και φιλοξενίας μικρής κλίμακος εκδηλώσεων, με διαμορφωμένες προσβάσεις που καθιστούν όλα τα σημεία της παρέμβασης φιλικά στους χρήστες. Εντάσσεται δε, στο πλαίσιο ολοκληρωμένου σχεδιασμού των κεντρικών κοινόχρηστων χώρων της Πολεοδομικής Ενότητας 8 της Πυλαίας, με γνώμονα την αύξηση του αριθμού των επιφανειών που καταλαμβάνει το πράσινο (δένδρα) και οι φυτεύσεις, την ενίσχυση της διαπερατότητας των εδαφών με σκοπό την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος & την βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής, τη λειτουργική και περιβαλλοντική σύνδεση του με τον ευρύτερο αστικό ιστό μέσω κατάλληλων δικτύων κίνησης και δικτύων αστικού πρασίνου.

Συγκεκριμένα η πράξη στοχεύει στην δημιουργία ενός ιδανικού πυρήνα καθημερινής συγκέντρωσης & ήπιων δραστηριοτήτων των κατοίκων της περιοχής. Οι άνθρωποι συναντώνται σε έναν περιβαλλοντικά αναβαθμισμένο δημόσιο χώρο και ενδυναμώνουν τις σχέσεις μεταξύ τους μέσα από συλλογικές δράσεις.  Αποσκοπεί  στον χειρισμό των φυτεύσεων ώστε να παρέχονται μεταξύ άλλων:

  • Συνθήκες θερμικής άνεσης, ήτοι, σκίαση & μείωση της θερμοκρασίας το καλοκαίρι, προστασία από τους ανέμους τον χειμώνα μέσω της κατάλληλα τοποθετημένης αειθαλούς βλάστησης
  • Συνθήκες οπτικής & ακουστικής άνεσης
  • Περιορισμός των στεγανοποιημένων επιφανειών επιστρώσεων
  • Περιβαλλοντική ψυχαγωγία, εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μικρών και ενηλίκων επισκεπτών, σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς

Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις φυτεύσεις. Η γενική τους σύνθεση αποτελείται από διάφορα είδη δένδρων & θάμνων (καλλωπιστικοί, αρωματικοί μεσογειακοί, κ.α.) μέτριας βλάστησης σε εναλλαγή, ώστε να μην απομονώνεται οπτικά το πάρκο από τον περιβάλλοντα χώρο & με ιδιαίτερη έμφαση στα όρια των οδών με την δημιουργία επιμήκων δενδροστοιχιών, αλλά & των μονοπατιών περιπάτου. Η πυκνότητα και το είδος της φύτευσης αναδεικνύει την ταυτότητα του χώρου ως πάρκο, ενώ είναι καθοριστικής σημασίας η επιλογή και ο τρόπος διάταξης αυτής. Τέλος σημαντική είναι η διαχείριση του ηλεκτροφωτισμού της περιοχής με υλικά, τεχνικές και αυτοματισμούς εξοικονόμησης ενέργειας.

Παραδοτέο του πρώτου υποέργου είναι ο κοινόχρηστος χώρος τμήματος του ΟΤ 242(49) πλήρως διαμορφωμένος και άμεσα λειτουργικός προς χρήση από το κοινό. Παραδοτέο του δεύτερου υποέργου είναι τα όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο