Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στην Δημοτική Κοινότητα Ασβεστοχωρίου για τη στέγαση και λειτουργία πολιτιστικών αθλητικών και κοινωνικών δράσεων που αφορούν παιδιά-εφήβους-ενήλικες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 31-08-2023
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 31758
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22/2023
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη προκηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 270 / 31- 07 – 2023 (ΑΔΑ 96ΑΓΩ1Ο-ΝΑΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και βάσει του π.δ. 270/1981, μίσθωσης ακινήτου στην Δημοτική Κοινότητα Ασβεστοχωρίου για τη στέγαση και λειτουργία πολιτιστικών αθλητικών και κοινωνικών δράσεων που αφορούν παιδιά-εφήβους-ενήλικες

Χαρακτηριστικά ακινήτου:

 • Να βρίσκεται εντός του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου και να είναι ισόγειο, σχετικά κοντά στο κέντρο του οικισμού, εύκολα προσβάσιμο σε στάση συγκοινωνίας, δίπλα στη δημοτική βιβλιοθήκη και στο δημοτικό κατάστημα που είναι σημεία αναφοράς για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.
 • Να έχει εμβαδό λειτουργικών χώρων καθαρό από 300 έως 400 τ.μ.
 • Να είναι ισόγειο και να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
 • Να διαθέτει υπόγειο αποθηκευτικό χώρο.
 • Να διαθέτει αυτόνομες τουαλέτες ανδρών γυναικών, παιδιών και ΑμεΑ.
 • Να διαθέτει επαρκή χώρο υποδοχής και γραμματείας.
 • Να διαθέτει μικρή δεξαμενή κολύμβησης για την εκμάθηση βρεφικής και παιδικής ηλικίας.
 • Να διαθέτει εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων εδεσμάτων και τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό.
 • Το κτίριο να είναι νομίμως υφιστάμενο ή τακτοποιημένο για τυχόν πολεοδομικές αυθαιρεσίες.
 • Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
 • Να διαθέτει ενεργητική και παθητική πυροπροστασία.
 • Το μίσθιο θα πρέπει να είναι νομίμως συνδεδεμένο και σε πλήρη λειτουργία με τα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού και τηλεφωνίας, με ανεξάρτητες παροχές και να υπάρχουν οι αντίστοιχοι μετρητές.
 • Να υπάρχει επαρκής ατομική ή αυτόνομη ψύξη και θέρμανση. Εάν είναι αυτόνομη (π.χ. τμήμα της κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με δικό της μετρητή) ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που στο κτίριο αποφασιστεί να μην λειτουργεί η κεντρική θέρμανση ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει με δικές του ενέργειες και δαπάνη είτε να απομονωθούν οι υπόλοιπες παροχές και η κεντρική θέρμανση να λειτουργεί αποκλειστικά για το προς ενοικίαση ακίνητο, είτε να αντικατασταθεί η θέρμανση με αυτόνομη άλλου τύπου.
 • Το ακίνητο είναι επιθυμητό να είναι απαλλαγμένο από τρέχουσες κοινόχρηστες δαπάνες. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται στην κατάθεση πίνακα επιμερισμού και αποδείξεων κοινόχρηστων δαπανών του τελευταίου έτους (12-μηνο). Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη διατηρεί το δικαίωμα να συνυπολογίσει το τεκμαρτό κόστος κοινοχρήστων δαπανών στο τελικό κόστος χρήσης του χώρου.

 Οι προσφορές ενδιαφέροντος, συνοδευόμενες από αίτηση συμμετοχής, θα κατατίθενται από τους ενδιαφερομένους από 04.09.2023 έως 25.09.2023 & ώρα 14:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Δημαρχείο Πανοράματος (Απ. Σαμανίδη 21), υπόψη του Τμήματος Προμηθειών. Το Τμήμα Προμηθειών θα αποστείλει τις προσφορές στην αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δοθούν στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (e-mail: [email protected],  τηλ. 2313301040, Παλάσκος Αντώνης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο