Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στην Δημοτική Κοινότητα Πυλαίας για τη φιλοξενία και λειτουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, 27-09-2023
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 35409
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23/2023
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη προκηρύσσει προκηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 310 / 11- 09 – 2023 (ΑΔΑ: ΨΞ9ΘΩ1Ο-Φ62) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και βάσει του π.δ. 270/1981, μίσθωσης ακινήτου στην Δημοτική Κοινότητα Πυλαίας για τη φιλοξενία και λειτουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου

Χαρακτηριστικά ακινήτου:

 • Να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Πυλαίας, εύκολα προσβάσιμο.
 • Να έχει εμβαδό λειτουργικών χώρων από 130 τ.μ. έως 170 τ.μ. περίπου.
 • Να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, διαθέτοντας ειδικά διαμορφωμένη σχετική υποδομή  & γενικώς να παρέχονται οι προβλεπόμενες διευκολύνσεις για ΑμεΑ.
 • Να διαθέτει  WC.
 • Να διαθέτει θεατρική σκηνή.
 • Να διαθέτει παρασκήνια.
 • Να διαθέτει συστήματα φωτισμού και ήχου.
 • Η χωρητικότητά του να είναι τουλάχιστον εξήντα (60) ατόμων.
 • Το κτίριο να είναι νομίμως υφιστάμενο ή τακτοποιημένο για τυχόν πολεοδομικές αυθαιρεσίες.
 • Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
 • Να διαθέτει ενεργητική και παθητική πυροπροστασία.
 • Το μίσθιο θα πρέπει να είναι νομίμως συνδεδεμένο και σε πλήρη λειτουργία με τα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού και τηλεφωνίας, με ανεξάρτητες παροχές και να υπάρχουν οι αντίστοιχοι μετρητές.
 • Να υπάρχει επαρκής ατομική ή αυτόνομη ψύξη και θέρμανση. Εάν είναι αυτόνομη (π.χ. τμήμα της κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με δικό της μετρητή) ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που στο κτίριο αποφασιστεί να μην λειτουργεί η κεντρική θέρμανση ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει με δικές του ενέργειες και δαπάνη είτε να απομονωθούν οι υπόλοιπες παροχές και η κεντρική θέρμανση να λειτουργεί αποκλειστικά για το προς ενοικίαση ακίνητο, είτε να αντικατασταθεί η θέρμανση με αυτόνομη άλλου τύπου.
 • Το ακίνητο είναι επιθυμητό να είναι απαλλαγμένο από τρέχουσες κοινόχρηστες δαπάνες. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται στην κατάθεση πίνακα επιμερισμού και αποδείξεων κοινόχρηστων δαπανών του τελευταίου έτους (12-μηνο). Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη διατηρεί το δικαίωμα να συνυπολογίσει το τεκμαρτό κόστος κοινοχρήστων δαπανών στο τελικό κόστος χρήσης του χώρου.

 Οι προσφορές ενδιαφέροντος, συνοδευόμενες από αίτηση συμμετοχής, θα κατατίθενται από τους ενδιαφερομένους από  02 – 10 -2023  έως  24 -10 -2023, & ώρα 14:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Δημαρχείο Πανοράματος (Απ. Σαμανίδη 21), υπόψη του Τμήματος Προμηθειών. Το Τμήμα Προμηθειών θα αποστείλει τις προσφορές στην αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δοθούν στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (e-mail: [email protected],  τηλ. 2313301040, Παλάσκος Αντώνης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο