Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ», σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της διακήρυξης

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ» προϋπολογισμού 2.805.020,70 € πλέον ΦΠΑ 24% για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ με Α.Α. 195292.

Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο