Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΦΙΛΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ»

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για
την εκτέλεση του έργου «
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΦΙΛΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
» προϋπολογισμού
7.350.806,45€ πλέον ΦΠΑ 24% για έργα κατηγορίας Υδραυλικών Έργων ή
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.
Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ με Α.Α.
188387.
Κύριος του έργου είναι η
ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο