Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πυλαίας-Χορτιάτη

  • Η Επιχείρηση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη συστάθηκε στις 4 Μαΐου 2006 με την δημοσίευση της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. (ΦΕΚ 552/4-5-2006). Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».
Συγκεκριμένα η επιχείρηση ασχολείται με τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, έργων μεταφοράς, τη διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας-Χορτιάτη διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. και δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Απαρτίζεται δε από τα παρακάτω μέλη:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Μπουτσιβάρης Χρήστος Πρόεδρος
Ζελίδου Παναγιώτα Αντιπρόεδρος
Λιόλιου Παρασκευή Τακτικό Μέλος
Χατζηαντωνίου Νικόλαος Τακτικό Μέλος
Ταρασίδης Γεώργιος Τακτικό Μέλος
Αγγελινούδης Βάιος Τακτικό Μέλος
Γκουραμάνη Μαρία Τακτικό Μέλος
Γκόλιου Ελπίδα Τακτικό Μέλος
Ζηκούδη Αντωνία Τακτικό Μέλος
Ματζάρης Διαμαντής Τακτικό Μέλος
Σοφιαλίδης Γρηγόρης Τακτικό Μέλος
  • Κοινωνικός Ρόλος ΔΕΥΑ

Η Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη αντιλαμβανόμενη τον κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζει στην τοπική κοινωνία δίνει το δικαίωμα με αποφάσεις της για έκπτωση στα τιμολόγια ύδρευσης στους πολύτεκνους, στους τρίτεκνους, σε άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και σε κοινωφελή ιδρύματα όπως σχολεία, εκκλησίες κ.λπ.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο