Δώδεκα δημοτικοί υπάλληλοι και προϊστάμενοι της ελληνικής κοινοπραξίας 4 Δήμων, εκπαιδεύτηκαν στην Πορτογαλία στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+

Στο διάστημα 6-10 Δεκεμβρίου 2021 συμμετείχαν σε εκπαιδευτική κινητικότητα στην Πορτογαλία, 12 υπάλληλοι και προϊστάμενοι από μια ελληνική κοινοπραξία 4 Δήμων, με επικεφαλής το Δήμο Παιονίας. Η εκπαιδευτική κινητικότητα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο έργου «Διευρωπαϊκή Κινητικότητα Στελεχών Δήμων για Απόκτηση Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων ώστε να Ανταποκρίνονται στις Αυξημένες Απαιτήσεις Υψηλής Ποιότητας Υπηρεσιών» (CROSS MUBILITY).

Η εθνική κοινοπραξία των Δήμων συγκροτήθηκε το 2019, με πρωτοβουλία  του Δήμου Παιονίας. Πέρα από το Δήμο Παιονίας (επικεφαλής και συντονιστής του έργου), η κοινοπραξία απαρτίζεται από το Δήμο  Πυλαίας-Χορτιάτη, το Δήμο Ηλιούπολης και το Δήμο Μαρώνειας-Σαπών. Πρωταρχικός στόχος της εθνικής κοινοπραξίας είναι να γνωρίσει και υιοθετήσει το προσωπικό των Δήμων καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο εξωτερικό αλλά και να τις μεταφέρει σε συναδέλφους αντίστοιχων τμημάτων, με απώτερο σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες.

Έτσι, με την υλοποίηση της πρώτης εκπαιδευτικής κινητικότητας στο Πόρτο της Πορτογαλίας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε τεχνικά ζητήματα, θέματα προγραμματισμού/σχεδιασμού στρατηγικής, πρασίνου/προστασίας περιβάλλοντος, ανακύκλωσης και καθαριότητας. Παρότι δόθηκε έμφαση στα προαναφερόμενα θέματα, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν επίσης για τις διοικητικές και διαχειριστικές υπηρεσίες. Φορέας Υποδοχής της ελληνικής αποστολής ήταν ο Τοπικός Δημόσιος Φορέας  Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande PortoLIPOR.

Η LIPOR, ένας διαδημοτικός σύνδεσμος με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων οργάνωσε άρτια και εκπαίδευσε την ομάδα συμμετεχόντων, με την απόλυτη τήρηση των μέτρων προστασίας της υγείας. Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την εθνική νομοθεσία που αφορά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τις καινοτόμες μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία των αποβλήτων, θέματα βιωσιμότητας, ηλεκτρονικές μεθόδους και εργαλεία διακυβέρνησης καθώς και το σχεδιασμό και υλοποίηση μεθόδων για αειφόρο τουριστική ανάπτυξη και την ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού τομέα στην περιοχή. Μεταξύ των εισηγήσεων έγιναν συζητήσεις με συναδέλφους από το εξωτερικό και αναφέρθηκαν ποικίλα παραδείγματα της καθημερινής εργασίας, δυσκολίες που αντιμετωπίζονται συχνά αλλά και τρόποι επίλυσης των προβλημάτων. Οι επισκέψεις σε επιχειρήσεις που διαχειρίζονται απόβλητα για χρήση σε Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας, σε εργοστάσια κομποστοποίησης και διαλογής καθώς και στο Κέντρο Δεδομένων και στον κλειστό χώρο υγειονομικής ταφής (Adventure Park and Ecological Rail), προσέφεραν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες για επιτόπια παρατήρηση, δημιουργία ερωτημάτων και συζήτηση. Η θερμή φιλοξενία από τους Πορτογάλους, μέσα από ένα πρόγραμμα ξενάγησης και γνωριμίας με την τοπική κοινωνία οδήγησε στο να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες σημαντικά σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και να πάρουν μια «γεύση» από την τοπική κουλτούρα αλλά και γαστρονομία της περιοχής. Η εκπαιδευτική κινητικότητα ολοκληρώθηκε με την απονομή βεβαιώσεων συμμετοχής σε κάθε συμμετέχοντα, υπογεγραμμένη από κοινού από την LIPOR (Φορέας Υποδοχής) αλλά και το Δήμο Παιονίας (Αποστέλλων/Συντονιστής Φορέας) και την υπόσχεση για συνέχιση τη συνεργασίας μεταξύ των Δήμων από την Ελλάδα και του Διαδημοτικού Συνδέσμου από την Πορτογαλία.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο