Εφαρμογή για τις δηλώσεις καθαρισμού των οικοπέδων στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εφαρμογή για τις δηλώσεις καθαρισμού των οικοπέδων στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη ενημερώνει τους πολίτες – ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών του ορίων, σχετικά με την υποχρέωσή τους να καθαρίσουν τους προαναφερόμενους χώρους, εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου), αλλά και το νέο νόμο που προβλέπει την υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης καθαρισμού στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας.

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμό 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη και το ΦΕΚ Τεύχος Β 2792/16.05.2024 με θέμα «Καθορισμός ειδικότερων τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του άρθρου 31 του ν. 5075/2023 (Α’ 206)», το οποίο υπογράφουν οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, είναι υποχρεωμένοι έως τις 30 Ιουνίου 2024 να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση στη νέα πλατφόρμα.

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, ακόμα και στην περίπτωση που ένα οικόπεδο έχει καθαριστεί, όμως δεν έχει δηλωθεί η πράξη στην πλατφόρμα, τότε προβλέπεται πρόστιμο.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, χρήστες της νέας εφαρμογής είναι:

α) φυσικά/νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται:

  1. i) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
  2. ii) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

iii) σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. i) και ii), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, και

  1. iv) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

β) οι υπάλληλοι των Δήμων, με χρήση των Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης για την διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων και

γ) οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού σώματος.

Η είσοδος του φυσικού ή νομικού προσώπου στην εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων (taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο υπόχρεος συμπληρώνει την υπεύθυνη δήλωση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Η υπεύθυνη δήλωση του παρόντος φέρει έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR code καθώς και την ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και ώρα. Με αυτόν τον τρόπο, ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της.

Ειδικότερα και μόνο για τους επικαρπωτές, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, σύμφωνα με την παρ. 2, αυτοί εισέρχονται στην εφαρμογή και συμπληρώνουν την υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τα κατά δήλωση στοιχεία τους και τον οικείο αριθμό ΚΑΕΚ του/των ακινήτου/των για τα οποία είναι υπόχρεοι, χωρίς να πραγματοποιείται επαλήθευση της επικαρπίας, μίσθωσης ή υπομίσθωσης.

O Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη καλεί όλους να πράξουν άμεσα τα όσα προβλέπει ο νέος νόμος, προκειμένου να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον από καταστροφικές πυρκαγιές.

***Δεδομένου ότι έχουν δημιουργηθεί ερωτήματα αναφορικά με την πρόσβαση καθώς και τη διαδικασία καταχώρησης των εργασιών καθαρισμού στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας, παράλληλα δε μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στέλνουν αίτημα – μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 2316071654 και 2316071678 προκειμένου να τους αποσταλεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να δηλώσουν τον καθαρισμό του γεωτεμαχίου τους.

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο