Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών τουΔήμου και των Νομικών Προσώπων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
Πανόραμα,  8  – 10 – 2013
Αριθμ. πρωτ.:49600
ΚΑΔ ΦΕΚ.:117573
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                             ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αρ. Διακήρυξης :41                                                                                                                                                                                   

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό και κριτήριο τη χαμηλότερη (οικονομικότερη) προσφορά σε Ευρώ (€), ανάδειξης αναδόχου για τις υπηρεσίες του Δήμου και τα νομικά του πρόσωπα, της προμήθειας “Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» συνολικού προϋπολογισμού 198.735,65 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ημέρα Τρίτη,  5/11/2013.  Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών η 10:00π.μ. και ώρα λήξης 10.30 π.μ. Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής.
Απαιτείται εγγύηση  συμμετοχής έκδοσης υπέρ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς να είναι τουλάχιστον  έξι (6) μηνών.   Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας. Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους. Η σύμβαση υπογράφεται χωριστά με κάθε νομικό πρόσωπο. Η πληρωμή θα γίνει από το κάθε νομικό πρόσωπο ξεχωριστά. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλέφωνο 2313301087-40, fax 2310332361, αρμόδια υπάλληλος: Δάλλα Αργυρώ, Τμήμα Προμηθειών, Απ. Σαμανίδη 21, ταχυδρομικός κώδικας 55236 Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

  Σε περίπτωση λήψης των τευχών της διακήρυξης από την ιστοσελίδα παρακαλούμε αποστείλεται τα στοιχεία σας (επωνυμία,τηλ.,fax ) στο e-mail [email protected]  για επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου.

  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

                   ΙΓΝΑΤΙΟΣ     ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο