Συμβούλια & Επιτροπές

Ανώτατο όργανο διοίκησης του δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο ν.3852/2010 και οι τροποποιήσεις αυτού προβλέπουν ακόμη την εκλογή τοπικών συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής.

Επικοινωνία: [email protected]

Δημοτικό Συμβούλιο

Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα...

Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ασκεί αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας (άρθρο 83 ν.3852/2010 και...

Δημοτική Επιτροπή

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 5056/2023 (Α’ 163) η Δημοτική Επιτροπή από...

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο