«Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού και βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε σχολεία Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή Δ.Ε Πυλαίας» με κωδικό ΟΠΣ 5041678

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 129.999,74 €
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  ΑΞ10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση, Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού και βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκηςιά βίου μάθηση»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Σκοπός της δράσης είναι η εξασφάλιση σχολικών αυλών προσβάσιμων από ΑμεΑ και η βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών μάθησης, καθώς και η δημιουργία ή περαιτέρω ανάπτυξη ειδικών υποδομών άθλησης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρηστών των εκπαιδευτικών δομών μαθητών κατοίκων των περιοχών των σχολείων: 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας, 2ο Γυμνάσιο και ΓΕΛ Πυλαίας και 3ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο