Επανάληψη διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αρ. Διακήρυξης : 48                                                                                                                                                                                    
 
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης επαναπροκηρύσσει διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό και κριτήριο τη χαμηλότερη (οικονομικότερη) προσφορά σε Ευρώ (€), ανάδειξης αναδόχου για τις υπηρεσίες του Δήμου και τα νομικά του πρόσωπα, της προμήθειας “ Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» συνολικού προϋπολογισμού 198.735,65 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ημέρα Τρίτη, 10/12/2013.  Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών η 10:00π.μ. και ώρα λήξης 10.30 π.μ. Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής.
Απαιτείται εγγύηση  συμμετοχής έκδοσης υπέρ του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς να είναι τουλάχιστον  έξι (6) μηνών.   Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας. Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους. Η σύμβαση υπογράφεται χωριστά με κάθε νομικό πρόσωπο. Η πληρωμή θα γίνει από το κάθε νομικό πρόσωπο ξεχωριστά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης είτε από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου  (Αποστ. Σαμανίδη 21, ταχυδρομικός κώδικας 55236 Πανόραμα), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Aρμόδιοι υπάλληλοι οι κ. Δάλλα Αργυρώ & Παλάσκος Αντώνιος, τηλέφωνα 2313301087-40, fax 2310332361.              
            Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
 
 
                   ΙΓΝΑΤΙΟΣ     ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο