Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων για ομογενείς από την Αλβανία

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο/η, ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων  για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για ομογενείς, μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι ομογενείς, από 67 χρονών και άνω, μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, οι οποίοι είναι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ομογενούς, θεωρημένο από ελληνική δημόσια αρχή, ή ΦΕΚ πολιτογράφησης, με ημερομηνία ως 31/12/2022. Παράλληλα, τίθενται  εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Συγκεκριμένα, το ατομικό  ετήσιο εισόδημα των δικαιούχων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4.320 ευρώ, ενώ  το αντίστοιχο οικογενειακό τα 8.640 ευρώ. Ταυτόχρονα, το ύψος της ατομικής  ακίνητης περιουσίας δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 90.000 ευρώ, ενώ της κινητής τα 6.000 ευρώ.

Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος στους δικαιούχους, που διαμένουν στη Δημοκρατία της Αλβανίας, υποβάλλεται στα Γενικά Προξενεία και την Πρεσβεία της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Δημοκρατία της Αλβανίας. Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος στους δικαιούχους, που διαμένουν στην Ελλάδα, υποβάλλεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), είτε από τους αιτούντες απευθείας, είτε από το Κέντρο Κοινότητας του τόπου κατοικίας τους.

Κατά την προσέλευσή τους στο Κέντρο Κοινότητας, οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω έγγραφα:

  • Ειδικό Δελτίο Ομογενούς, θεωρημένο από ελληνική δημόσια αρχή ή το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ πολιτογράφησης του δικαιούχου ως ομογενούς, με ημερομηνία ως 31/12/2022).
  • ΙΒΑΝ
  • ΑΜΚΑ
  • ΑΦΜ
  • EMAIL
  • Αριθμό Κινητού τηλεφώνου
  • Διεύθυνση Κατοικίας
  • Ελληνική Ταυτότητα ή Διαβατήριο (εφόσον υπάρχουν)
  • Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση ασφάλισης από φορέα του εξωτερικού, με βεβαιωμένο το ύψος της σύνταξης σε ευρώ, που λαμβάνει ο/η ίδιος/α  ή και του/της συζύγου του, και την ημερομηνία έναρξης (εφόσον υπάρχει χρόνος ασφάλισης και λαμβάνει σύνταξη από το εξωτερικό).

Σε διαφορετική περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση του ιδίου/ας  ή και του/της συζύγου, όπου αναφέρει ότι δε λαμβάνει σύνταξη από φορέα του εξωτερικού.

Η βεβαίωση θα πρέπει να υποβάλλεται κάθε έτος στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μέχρι και το 72ο έτος ηλικίας του ιδίου ή και της συζύγου.

Η έκδοση δε δύναται να απέχει χρονικά από την υποβολή της αίτησης  πέρα των έξι (6) μηνών.

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την Ελλάδα (αν έχει οικογενειακή ημερίδα) ή από το εξωτερικό, μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

Η έκδοση δε δύναται να απέχει χρονικά από την υποβολή της αίτησης  πέρα των έξι (6) μηνών.

Ο έλεγχος των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων διενεργείται με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, ο έλεγχος των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων διενεργείται σε ετήσια βάση, μετά την εκδοθείσα πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου του δικαιούχου.

Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα υποβολής της.

Περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού:

Κέντρο Κοινότητας Πυλαίας – Χορτιάτη

Διεύθυνση: Αγίου Χριστοφόρου 1, 55535 – Πυλαία (κτίριο Β’ ΚΑΠΗ Πυλαίας)

Τηλέφωνο: 2310 909216, εσωτ. 1

E-mail: [email protected]

Το  Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη είναι συγχρηματοδοτούμενο έργο από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2018 στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», με Κωδικό ΟΠΣ 5002873 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία».

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο