Καθαρισμός οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Αγαπητοί Συμπολίτες,

ενόψει της αντιπυρικής περιόδου η οποία διαρκεί από 1η  Μαΐου 2024 έως και 31η Οκτωβρίου 2024,

Ενημερώνουμε,

όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, επί εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας εκατό μέτρων (100 μ.) από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και επί εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για την υποχρέωση καθαρισμού από 1η μέχρι την 30η Απριλίου 2024 καθώς και την υποχρέωση συντήρησης καθ΄ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από 1ής Μαΐου έως 31ης Οκτωβρίου των ως άνω χώρων, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή η ταχεία επέκτασής της, στα πλαίσια των όσων ορίζονται και ισχύουν από τις 28-3-23 σύμφωνα με την  υποπερ. 26 της περ. β της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄114).

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο