Κέντρο Κοινότητας

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, στο πλαίσιο της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», με Κωδικό ΟΠΣ 5002873 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» και επιλέξιμο προϋπολογισμό ένταξης 172.000,00€. Ο προϋπολογισμός της πράξης έχει τροποποιηθεί με την απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με αρ. 6827/24-12-2020 και ανέρχεται στο ποσό των 594.126,00€. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Αποτελεί  μια νέα δομή, τύπου “One Stop Shοp”, που  με τη λειτουργία της επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς, με στόχο την παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Οι υπηρεσίες που προσφέρει, με τη συνδρομή ειδικού επιστημονικού προσωπικού,  αφορούν στην:

  • Ενημέρωση, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής φροντίδας, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
  • Ενημέρωση των πολιτών για τα επιδόματα που δικαιούνται.
  • Παροχή  υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης.
  • Διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι οι πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», οι πολίτες της περιοχής που αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα, όπως ανεργία, φτώχια, κοινωνικός αποκλεισμός και, γενικότερα, ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στεγάζεται στο κτίριο του Β΄ ΚΑΠΗ Πυλαίας, στον 2ο όροφο, επί της οδού Αγίου Χριστοφόρου 1, ΤΚ: 55535 Πυλαία και δέχεται το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 14:00.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2310 909216
Email:  [email protected]

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο