Μίσθωση τεσσάρων (4) χημικών τουαλετών

Σας γνωστοποιούμε ότι με την αριθ.376/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Ω1Ο-5ΒΠ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη εγκρίθηκε η δαπάνη 12μηνης  «μίσθωσης  τεσσάρων (4) χημικών τουαλετών», προϋπολογισμού 4.428,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4257/2014 και σύμφωνα με την αρ.41/2014 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης. Το τμήμα προμηθειών προτίθεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω μίσθωσης, μετά από ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου για τη συγκέντρωση προσφορών από ενδιαφερομένους.
 
       Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν :
 

  1. Τεχνικές προδιαγραφές με ειδική αναφορά ότι πληρούν όλες τις προδιαγραφές

               και τους κανόνες υγιεινής της Ε.Ε.

  1. Την συντήρηση των τουαλετών
  2. Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  3. Ενδεικτικό προϋπολογισμό

 
       σύμφωνα με την υπ. αριθμ.41/2014 μελέτη.
 
Κατόπιν τούτου,  καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του Δημοτικού καταστήματος (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την 4 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00 μ.μ. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Τμήμα πρωτοκολλημένες.
 
Αντίγραφα της μελέτης (τεχνική περιγραφή) παρέχονται   από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες   και ώρες.
Αρμόδια υπάλληλος: Γεωργιάδου Αικατερίνη, e-mail: [email protected] , τηλ.: 2313-301041, 2313-301040, fax: 2310-332361.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
   
   
   
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ  
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο