Πρακτικό δημόσιας κλήρωσης για την πρόσληψη ενός (1) υποψήφιου ασκούμενου δικηγόρου

Στο Πανόραμα και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις είκοσι πέντε (25) Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., έλαβε χώρα η δημόσια κλήρωση για την πρόσληψη ενός (1) υποψήφιου ασκούμενου δικηγόρου, προκειμένου να πραγματοποιήσει μέρος της πρακτικής άσκησής του, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών στη Διεύθυνσης Νομικής Υπηρεσίας του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, από 15 Σεπτεμβρίου 2022 έως 14 Σεπτεμβρίου 2023.

Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, κα. Ζώτου Νίκη, διενήργησε την δημόσια κλήρωση με τη χρήση κλήρων, μεταξύ των τριών (3) υποψηφίων δικηγόρων, όπου προέκυψε η μία (1) κληρωθείσα, ως εξής:

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ

Παρόντες:
Δεν παρουσιάστηκε κανείς από τους υποψήφιους.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο