Προμήθεια εξοπλισμού βελτιστοποίησης αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη με τη μέθοδο της υπογειοποίησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Πανόραμα 21/10/2013
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                              Αρ.πρωτ.:51770
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Απ. Σαμανίδη 21  Πανόραμα                                     
Πληροφορίες:  Δάλλα Αργυρώ      
Τηλ: 2313 301087
Fax: 2310 332361
                                                                                     ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αρ. Διακήρυξης :  43

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης διενεργεί δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό και κριτήριο τη χαμηλότερη(οικονομικότερη) προσφορά σε Ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας « Εξοπλισμού βελτιστοποίησης αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη με τη μέθοδο της υπογειοποίησης».
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 105.000,00 ευρώ με ΦΠΑ ,η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι  ημέρα Παρασκευή, 22/11/2013.Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πυλαίας-Χορτιάτη (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, 1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής.
Απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς να είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από το Πράσινο Ταμείο. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ανά δίμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της διακήρυξης είτε από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου  (Αποστ. Σαμανίδη 21, ταχυδρομικός κώδικας 55236 Πανόραμα), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Aρμόδιοι υπάλληλοι οι κ. Δάλλα Αργυρώ & Παλάσκος Αντώνιος, τηλέφωνα 2313301087-40, fax 2310332361. 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο