Προμήθεια σπόρων φυτών, δενδρυλλίων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
« Σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων »,
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.000,00 €

Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το Τμήμα Προμηθειών-Αποθήκης του Δήμου προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων», προϋπολογισμού 14.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).
Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών-Αποθήκης του Δήμου (Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την 3η Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 π.μ. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Τμήμα πρωτοκολλημένες.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει την προβλεπόμενη στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν στην προσφορά τους ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της αριθ. 17/2013 μελέτης και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Λοιπές πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών και αντίγραφα της αριθ. 17/2013 μελέτης (τεχνική περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές) παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.pileahortiatis.gr, καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών-Αποθήκης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αρμόδια υπάλληλος: Αγλ. Νίτσου, τηλ.: 2313-322011, 2313-301040, fax: 2310-332361.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο