Προμήθεια “Υλικά και εργαλεία για κηπουρικές και υδραυλικές εργασίες”

 
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 509/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ3Ω1Ο-ΠΚ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», συνολικού προϋπολογισμού 82.674,64€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και η χρηματοδότηση θα γίνει από δημοτικούς πόρους.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 27η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:30 π.μ., στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη ( Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου). Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής.
Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας  (ομάδες Α και Β) είτε μόνο για την Ομάδα Α ή μόνο για την Ομάδα Β ή μόνο για μέρος της Ομάδας Β ή, μόνο για την ομάδα Α και μέρος της ομάδας Β της εν λόγω προμήθειας. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς είναι ενενήντα (90) ημέρες.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλέφωνα 2313322011 και 2313301009, fax 2310332361, αρμόδια υπάλληλος Αγλαΐα Νίτσου, Τμήμα Προμηθειών, Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 55236 Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο