Προμήθεια υλικών και εργαλείων για τη Δ/νση Περιβάλλοντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»,
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.000,00 €
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας « Υλικών και εργαλείων για τη Δ/νση Περιβάλλοντος», προϋπολογισμού 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).

Κατόπιν τούτου,  καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δημοτικού καταστήματος (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την 18η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Τμήμα πρωτοκολλημένες.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει, το αργότερο κατά  την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει την προβλεπόμενη στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ εγγύηση καλής εκτέλεσης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν στην προσφορά τους ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της μελέτης και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με αυτούς. 
Λοιπές πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών και αντίγραφα της μελέτης (τεχνική περιγραφή) παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr,  καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών-Αποθήκης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αρμόδια υπάλληλος: Αργυρώ Δάλλα, τηλ.: 2313-301087, 2313-301040, fax: 2310-332361.
                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

                                                                                             ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο