Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
« ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ »,
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.000,00 €
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Ζωοτροφών και φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου», προϋπολογισμού 11.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).
Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών-Αποθήκης του Δήμου (Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την 9 Ιουλίου , ημέρα  Τρίτη και ώρα 15:00 π.μ. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Τμήμα πρωτοκολλημένες.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει την προβλεπόμενη στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν στην προσφορά τους ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους τη από 24/4/2013 μελέτης και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Λοιπές πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών και αντίγραφα της από 24/4/2013 μελέτης (τεχνική περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές) παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.pileahortiatis.gr, καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών-Αποθήκης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αρμόδια υπάλληλος: Αικ.Τριανταφυλλίδου τηλ.: 2313301046, fax: 2310-332361.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
                                                                                                                                                                                                                                                          ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο