ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την άμεση διαχείριση των συνεπειών από καταστροφές (φυσικές και τεχνολογικές), στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων), που θα διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, με διάθεση μηχανημάτων, οχημάτων, υλικού και προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί για ένα έτος από την κατάρτιση του Μητρώου καθώς και τυχόν παράταση ισχύος αυτού,

ΚΑΛΕΙ

Εργολήπτες (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα), να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο προς την Δ/νση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, Απόλλωνος 45-47, Πυλαία, τηλ. 2310 326370, 2316071654, τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής, στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία τους, έδρα, ταχυδρομική Δ/νση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική δ/νση. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει ο εργολήπτης να δηλώσει την/τις ΔΕ του Δήμου για την/τις οποίες θέλει να υποβάλει την προσφορά του. Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά κατά την αίτησή τους τα οχήματα και μηχανήματα έργου που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, τεχνολογικά ατυχήματα κ.α., (τύπος ΜΕ/ Οχήματος, πινακίδα κυκλοφορίας, χώρος στάθμευσης). Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στην ηλ. διεύθυνση: [email protected].

Δείτε στα ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ που ακολουθούν την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο