Βιογραφικό Σημείωμα

  EURES 

eures.europa.euoaed.gr

                  Δίκτυο για όσους ψάχνουν εργασία στην Ευρώπη και μάλιστα online!

Το δίκτυο Eures έχει ως σκοπό να διευκολύνει και να παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και υπηρεσίες πρόσληψης σε κάθε ενδιαφερόμενο που αναζητά εργασία σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και στον εργοδότη να αναζητήσει τον κατάλληλο υποψήφιο μέσω των διαθέσιμων βιογραφικών σημειωμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι για εργασία μπορούν να :

  • αναζητήσουν θέσεις εργασίας όπως αυτές εισάγονται καθημερινά από τα εθνικά συστήματα των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης των χωρών της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν (Ευρωπαϊκές Οικονομικές Χώρες)
  • καταχωρήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα online σε οποιαδήποτε από τις 25 γλώσσες της διαδικτυακής πύλης, ώστε να μπορούν να το αναζητούν οι εργοδότες
  • αναζητήσουν πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης και αγοράς εργασίας, καθώς και για τις δυνατότητες μάθησης σε κάθε Ευρωπαϊκή Οικονομική Χώρα (ΕΟΧ)

Το δίκτυο Eures διαθέτει επίσης εκπαιδευμένους Ευρωσυμβούλους που ανήκουν στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης των κρατών-μελών (ο ΟΑΕΔ για την Ελλάδα www.oaed.gr) που συμβουλεύουν και διευκολύνουν όσους αναζητούν εργασία ή προσωπικό

Υπηρεσίες My Eures στη διαδικτυακή πύλη www.eures.europa.eu

ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ

 

Α) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Β) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Το κοινό Ευρωπαϊκό Βιογραφικό Σημείωμα βοηθά σημαντικά όχι μόνο όσους ψάχνουν για δουλειά, αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την αξιολόγηση του μελλοντικού προσωπικού τους.

Ο κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Υποδείγματος για τα Βιογραφικά είναι να βοηθήσει κάθε ενδιαφερόμενο να παρουσιάσει με τρόπο απλό και κατανοητό τα τυπικά του προσόντα, τις ικανότητες και την εμπειρία του τόσο στους εργοδότες όσο και σε ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το Ευρωπαϊκό Υπόδειγμα του Βιογραφικού Σημειώματος έχει έξι διαφορετικές ενότητες :

  • Στην πρώτη παρουσιάζονται οι προσωπικές πληροφορίες του υποψήφιου, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η υπηκοότητα και η ημερομηνία γέννησής του
  • Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η επαγγελματική πείρα του υποψηφίου. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται στους υποψηφίους να αναγράφουν πρώτα την πιο πρόσφατη απασχόλησή τους και να παραθέτουν πληροφορίες για κάθε θέση στην οποία εργάστηκαν κατά περιόδους. Εδώ αναγράφονται ημερομηνίες (από-έως), η επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη, το είδος της επιχείρησης ή του κλάδου, η θέση και οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης
  • Στην τρίτη ενότητα ο υποψήφιος παρουσιάζει την εκπαίδευσή του. Και σ’ αυτή την περίπτωση αναγράφεται πρώτα το πιο πρόσφατο πτυχίο ή αποδεικτικό κατάρτισης με τις σχετικές ημερομηνίες. Ακολουθεί η επωνυμία και το είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση, ο τίτλος του πτυχίου, καθώς και το επίπεδο κατάρτισης με βάση την εθνική ταξινόμηση
  • Στην τέταρτη ενότητα αναφέρονται διάφορες προσωπικές ικανότητες που δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύονται με πτυχίο. Στην ενότητα αυτή αναφέρονται η μητρική γλώσσα, καθώς και άλλες γλώσσες που ενδεχομένως ομιλεί ο υποψήφιος. Για τις ξένες γλώσσες συνιστάται να αναφέρεται η ικανότητα ανάγνωσης, γραφής και ομιλίας με τις ανάλογες διαβαθμίσεις του επιπέδου γνώσης (εξαιρετικό, καλό, βασικό). Ακόμη αναφέρονται οι κοινωνικές, οι οργανωτικές, οι τεχνικές, οι καλλιτεχνικές και άλλες δεξιότητες και ικανότητες. Ειδικότερα ο υποψήφιος αναφέρει διάφορες καλλιτεχνικές δεξιότητες ή ικανότητες (π.χ. μουσική, συγγραφή, σχέδιο κλπ), κοινωνικές ικανότητες (π.χ. διαβίωση και συνεργασία με άλλα άτομα, ακόμη και από άλλες εταιρείες ή χώρες, θέσεις που απαιτούν συνεχή επικοινωνία και ομαδική δουλειά όπως είναι αθλητικές δραστηριότητες κλπ). Στη συνέχεια αναφέρονται οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες (π.χ. συντονισμός και διοίκηση ατόμων ή προϋπολογισμών, εθελοντική εργασία κλπ). Στις ειδικές τεχνικές γνώσεις αναφέρονται γνώσεις που αφορούν σε υπολογιστές, ειδικά είδη εξοπλισμού και μηχανήματα. Ακόμη αναφέρεται αν ο υποψήφιος έχει άδεια οδήγησης.
  • Στην πέμπτη ενότητα αναφέρονται τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όπως είναι για παράδειγμα οι συστάσεις
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο