Α’ ΦΑΣΗ ΕΠ 2021-2023: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί την Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 2021-2023 και εκπονήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή με την υποστήριξη της Δ/νσης Πληροφορικής και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων καθώς και τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3852/2010, Π.Δ 89/2011). Στην Β΄ Φάση που θα ακολουθήσει, θα περιλαμβάνεται ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός των δράσεων του Δήμου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2021-2023 με εναρμόνιση στις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Σκοπός του είναι η βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής.

Η Α΄ Φάση περιλαμβάνει το όραμα, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τη στρατηγική του Δήμου. Πιο αναλυτικά, στην Α΄ Φάση περιγράφεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής σε σχέση με τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, αναπτυξιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά της, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων. Στη συνέχεια, διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή και προσδιορίζεται η στρατηγική του Δήμου, δηλαδή οι στόχοι που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του οράματος του.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Στρατηγικό Σχέδιο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας μπορεί να λάβει γνώση εδώ για το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού και να υποβάλλει τις προτάσεις του. Οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του τελικού κείμενου.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται με τη συμπλήρωση μίας φόρμας και την αποστολή της το αργότερο μέχρι τις 15/10/2021, ηλεκτρονικώς ή ταχυδρομικώς. Εφόσον εκπροσωπείτε κάποιον φορέα παρακαλούμε όπως το δηλώσετε στη φόρμα.

Αποστολή:

Α. Ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση [email protected]

Β. Ταχυδρομικώς στη Δ/νση:
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
Δ/νση Πληροφορικής και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Τμήμα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Προγραμμάτων
Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 55236, Πανόραμα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο