Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο (02) ατόμων καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού διάρκειας εννέα (09) μηνών για τα τμήματα των Φιλαρμονικών και τα επιμορφωτικά τμήματα του Δημοτικού Ωδείου Πυλαίας-Χορτιάτη, και των Πολιτιστικών Κέντρων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού– διδακτικού προσωπικό για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, του Παραρτήματος αυτού και των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2023-2024, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (02) ατόμων καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού διάρκειας εννέα (09) μηνών

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email της ΚΕΠΑΠ [email protected], είτε αυτοπροσώπως μέσω ραντεβού έως τη λήξη της προθεσμίας μαζί με τα ζητούμενα  δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας Σάββατο 05.08.2023 ήτοι από την Δευτέρα 07.08.2023 έως και την Τετάρτη 16.08.2023 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη (Διεύθυνση Απ. Σαμανίδη 21, Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία Κ.Ε.Π.Α.Π., τηλ. 2313 301099 & 2313 301013), τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες: 09.00- 14.00. Η ηλεκτρονική αίτηση των υποψηφίων θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά με την μορφή PDF αρχείου, και δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά email. Στις περιπτώσεις που τα αρχεία λόγω όγκου δεν μπορούν να σταλούν με email θα πρέπει να σταλούν αποκλειστικά με wetransfer. Λήξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ώρα 14.00 της τελευταίας μέρας υποβολής.

Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Δείτε στα ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ που ακολουθούν την Περιληπτική Προκήρυξη και τα σχετικά υποδείγματα.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο