Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Ειδών

Γιατί να ανακυκλώσω;

Επειδή μέσω της ανακύκλωσης συσκευών:

 • μειώνεται ο όγκος των σκουπιδιών που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ περιορίζοντας την εξάπλωσή τους και επιμηκύνοντας το χρόνο ζωής τους
 • μιώνεται ο κίνδυνος ρύπανσης του περιβάλλοντος από βλαβερές ουσίες που περιέχουν κάποια κατασκευαστικά μέρη των συσκευών, οι οποίες στην  περίπτωση καύσης ή ταφής θα διαχέονταν στο έδαφος ή την ατμόσφαιρα
 • περιορίζεται η εξόρυξη και η επεξεργασία πρώτων υλών, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων
 • μειώνονται οι κίνδυνοι ρύπανσης του εδάφους, του νερού και του αέρα χάρη στη μείωση των παραγωγικών διαδικασιών και συγχρόνως περιορίζονται οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου
 • δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και στηρίζεται η τοπική οικονομία, προωθείται η περιβαλλοντική συνείδηση και η ενεργός συμμετοχή του πολίτη
 • κάνω οικονομία περιορίζοντας το ύψος των δημοτικών τελών καθαριότητας

Τι μπορώ να ανακυκλώσω και πως;

Για την ανακύκλωση των μικρών οικιακών AHHE-συσκευών (όπως ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρικά σίδερα, καφετιέρες, υπολογιστές, μικρές τηλεοράσεις, ζυγαριές κ.α.), μπορείτε να τις παραδώσετε σε συνεργαζόμενα καταστήματα, συνεργαζόμενα καταστήματα που πωλούν ηλεκτρικά & ηλεκτρονικά είδη, αλυσίδες super market αλλά και σε επιλεγμένα και συμβεβλημένα Δημοτικά σημεία συλλογής, όπως λ.χ. Δημαρχεία, ΚΕΠ, ΚΑΠΗ κλπ, χρησιμοποιώντας τους ειδικούς πλαστικούς (πράσινους) κάδους που βρίσκονται τοποθετημένοι στους χώρους αυτούς.

      

Για να σας διευκολύνουμε να διαχωρίσετε τις μικρές από τις μεγάλες συσκευές, θεωρείστε ως μικροσυσκευή οποιοδήποτε είδος μπορείτε να το μεταφέρετε με τα χέρια σας. Το άνοιγμα του πλαστικού κάδου για τις μικροσυσκευές είναι 43x45cm.

Λίστα Δημοτικών κτιρίων με ειδικούς πράσινους κάδους ανακύκλωσης μικρών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών

Για την αποκομιδή και ανακύκλωση των μεγάλων και ογκωδών ΑΗΗΕ-συσκευών (όπως ψυγεία, ηλεκτρικές κουζίνες, πλυντήρια, ογκώδεις τηλεοράσεις, κλιματιστικά, ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα κλπ),

   

μπορείτε να τηλεφωνείτε στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη (τηλ.15195).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΑΗΗΕ

Επίσης πληροφορικά, με την αγορά καινούριας συσκευής, τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών παραλαμβάνουν χωρίς χρέωση την παλιά συσκευή σας κατά την παράδοση της καινούριας. Για περισσότερες διευκρινίσεις και απορίες σχετικά με τις συσκευές που μπορούν να ανακυκλωθούν, οι πολίτες κάτοικοι μπορούν να απευθύνονται στο 15195 ή στην Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (2310.326-370).

Μήπως να το κατεβάσω στο δρόμο να το πάρει κάποιος γυρολόγος; Ανακύκλωση δεν είναι και αυτό;

ΟΧΙ !!! Οι γυρολόγοι, δηλαδή τα άτομα τα οποία βγάζουν ένα έσοδο από τη συλλογή διαφόρων αντικειμένων που βρίσκουν στα πεζοδρόμια ή στις αποθήκες των σπιτιών, πωλούν τις συσκευές αυτές σε εμπόρους παλαιών μετάλλων. Συνεπώς, στις περισσότερες των περιπτώσεων αφαιρούν όλα τα μεταλλικά μέρη της συσκευής τα οποία εκμεταλλεύονται και απορρίπτουν τα υπόλοιπα σε τυχαίους χώρους εναπόθεσης. Έτσι, κατεβάζοντας τη συσκευή μου στο πεζοδρόμιο όχι μόνο δεν την ανακυκλώνω και δεν προστατεύω το περιβάλλον, αλλά θέτω και σε κίνδυνο τους ανθρώπους αυτούς, αφού δεν ακολουθούν τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας και συμβάλλω και στην διαμόρφωση και λειτουργία παράνομων χωματερών.

Για περισσότερες πληροφορίες για την ανακύκλωση ΑΗΗΕ-συσκευών, επισκεφθείτε και την ηλεκτρονική σελίδα της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» http://www.electrocycle.gr, που αποτελεί τον εγκεκριμένο από το ΥΠΕΝ φορέα –σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) στην Ελλάδα.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Γιατί να ανακυκλώσω;

Επειδή μέσω της ανακύκλωσης:

 • μειώνεται ο όγκος των σκουπιδιών που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ περιορίζοντας την εξάπλωσή τους και επιμηκύνοντας το χρόνο ζωής τους
 • εξοικονομούνται μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι
 • μειώνονται οι κίνδυνοι ρύπανσης του εδάφους, του νερού και του αέρα χάρη στη μείωση των παραγωγικών διαδικασιών και συγχρόνως περιορίζονται οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου
 • δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και στηρίζεται η τοπική οικονομία
 • προωθείται η περιβαλλοντική συνείδηση και η ενεργός συμμετοχή του πολίτη
 • κάνω οικονομία περιορίζοντας το ύψος των δημοτικών τελών καθαριότητας

Ποιους λαμπτήρες μπορώ να ανακυκλώσω;

Ανακυκλώνονται όλοι οι λαμπτήρες οικονομίας, φθορισμού, καθώς και οι λαμπτήρες ατμών νατρίου χαμηλής ή υψηλής πίεσης, ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης και οι λαμπτήρες τεχνολογίας LED. Δεν συλλέγονται λαμπτήρες πυρακτώσεως και αλογόνου.

Πώς αναγνωρίζω τις λάμπες που ανακυκλώνω;

Είναι εύκολο να αναγνωρίσετε τις λάμπες που ανακυκλώνονται, η συσκευασία τους έχει το σήμα του διαγραμμένου κάδου.

Πως μπορώ να ανακυκλώσω τους χαλασμένους λαμπτήρες μου;

Οι ακέραιες λάμπες (όχι σπασμένες) συλλέγονται χωρίς τη συσκευασία τους και με προσοχή για να μη σπάσουν, σε ειδικούς χάρτινους κάδους ανακύκλωσης (χαρτοκιβώτια). Οι ευθύγραμμοι, ειδικότερα, λαμπτήρες τοποθετούνται ξεχωριστά στο πίσω μέρος του κάδου σε όρθια θέση.

Οι ειδικοί χάρτινοι κάδοι (χαρτοκιβώτια) είναι τοποθετημένοι στα ακόλουθα επιλεγμένα σημεία:

 • επιλεγμένα σημεία συλλογής (επιλεγμένα Δημοτικά κτίρια)
 • καταστήματα πώλησης λαμπτήρων
 • καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • αλυσίδες super market

Η «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.», είναι εγκεκριμένος από το ΥΠΕΝ φορέας ανακύκλωσης λαμπτήρων στην Ελλάδα. Στο Σύστημα είναι εγγεγραμμένες οι μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής λαμπτήρων παγκοσμίως, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 90% του όγκου λαμπτήρων που διακινείται στην ελληνική αγορά. Η «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των λαμπτήρων γίνονται με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο, ώστε να επιτευχθεί ο τελικός στόχος, η εισαγωγή των ανακτημένων υλικών τους σε ένα νέο κύκλο παραγωγής.

Λίστα Δημοτικών κτιρίων με ειδικούς χάρτινους κάδους ανακύκλωσης λαμπτήρων (χαρτοκιβώτια)

Για περισσότερες διευκρινίσεις και απορίες σχετικά με τους λαμπτήρες που μπορούν να ανακυκλωθούν, οι πολίτες κάτοικοι μπορούν να απευθύνονται στο 15195 ή στην Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (2310.326-370).

Για περισσότερες πληροφορίες για την ανακύκλωση λαμπτήρων, επισκεφθείτε και την ηλεκτρονική σελίδα της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» www.electrocycle.gr. Για τον εντοπισμό της ακριβής θέσης των σημείων συλλογής ΑΗΗΕ–συσκευών καθώς και λαμπτήρων σε χάρτη, μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα www.anakyklosianthess.gr ενώ μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από το site αυτό καθώς και από το app store της Google Play, την έξυπνη εφαρμογή “anakyklosi anThess” για κινητά τηλέφωνα και tablets με λειτουργικό σύστημα Android (η αναζήτηση της εφαρμογής στο app store, γίνεται με τον τίτλο της εφαρμογής «anakyklosi anThess»).

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο