Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη προκηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με την υπ’αριθ. 448/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΞΩ1Ο-9Χ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και βάσει του π.δ. 270/1981, για τη μίσθωση ενός χώρου-ακινήτου, εντός του Χωριού Ασβεστοχωρίου για χρήση γραφείων, προκειμένου να καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη.
Χαρακτηριστικά ακινήτου:
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει:
1) Να είναι νομίμως υφιστάμενο και να βρίσκεται εντός του Χωριού Ασβεστοχωρίου
2) Στο προσφερόμενο ακίνητο οι χώροι που αναζητούνται θα πρέπει να είναι μικτού εμβαδού 200-300 τμ και να μπορούν να αναπτύσσονται οριζόντια ή και κάθετα (κατά ορόφους) οι οποίοι πρέπει να είναι συνεχόμενοι.
3) Οι χώροι θα πρέπει να είναι διαμορφωμένοι σε χώρους γραφείων και να διαθέτουν διαμορφωμένη υποδομή πρόσβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες .
4) Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του ακινήτου από το Δήμο.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος, συνοδευόμενες από αίτηση συμμετοχής, θα κατατίθενται από τους ενδιαφερομένους από 23/9/2013 έως 14/10/2013, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Δημαρχείο Πανοράματος (Απ. Σαμανίδη 21), υπόψη του Τμήματος Προμηθειών. Το Τμήμα Προμηθειών θα αποστείλει τις προσφορές στην αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δοθούν στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (τηλ. 2313301046 και 2313301040, υπεύθυνη υπάλληλος Αικ.Τριανταφυλλίδου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο