Διακήρυξη για την εκμίσθωση για καλλιέργεια των 821, 748 και 744 χερσολίβαδων

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
Αριθ. Διακήρυξης:  1/2016
 
Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 606/2015 (ΑΔΑ: ΩΖ9ΨΩ1Ο-6ΨΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση  για καλλιέργεια των υπ’ αριθ. 821, 748 και 744 δημοτικών ακινήτων της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος, με τη διενέργεια νέας φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής  δημοτικής ενότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη συνολικού εμβαδού 16.962 τ.μ.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 27 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στο Δημαρχείο Πυλαίας – Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των τριακοσίων οχτώ ευρώ (308,00€) ετησίως. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού εξήντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (61,60€).
Αντίγραφα της διακήρυξης βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, στο Δημαρχείο, Απ. Σαμανίδη 21 (τηλ. 2313-301081, 301045 και fax 2310-332360, αρμόδια υπάλληλος: Βικτωρία Νικολαΐδου)  και θα διατίθενται μέχρι και την ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας.
 
 

The Mayor
 
 
Ignatios Kaitezidis

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content