Διευκρινίσεις για το από 20-01-2022 ερώτημα για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το διαγωνισμό “Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων πρασίνου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για δύο (2) έτη”

Σχετικά με τον ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την “Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων πρασίνου του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη για δύο (2) έτη” (ΕΣΗΔΗΣ α.α.: 140158), τέθηκε ερώτημα από οικονομικό φορέα για τις πινακίδες δύο (2) γεωργικών ελκυστήρων ισχύος τουλάχιστον 65Hp με δυνατότητα προσάρτησης γεωργικών μηχανημάτων, ώστε να διευκρινιστεί αν οι ανωτέρω ελκυστήρες θα πρέπει να φέρουν αγροτικές πινακίδες (Αγροτικής χρήσης) του Υπουργείου Γεωργίας ή πινακίδες Μηχανήματος Έργου που εκδίδονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού ερωτήματος, σας γνωρίζουμε ότι:

Οι γεωργικοί ελκυστήρες που θα χρησιμοποιηθούν σε έργα του δήμου μας θα πρέπει να φέρουν είτε Αγροτικές Πινακίδες, είτε Πινακίδες Μηχανήματος Έργου.

 

Ο Συντάξας

 

 

Νάσκας Γεώργιος

ΤΕ Γεωπόνων

Ελέγχθηκε

Αν. προϊσταμένη του Τμήματος Αστικού & Περιαστικού Πρασίνου

 

Λαβασά Σοφία

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Θεωρήθηκε

Ο προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

 

Γκούλιος Χαρίσιος

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο