Δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός κυλικείου εντός του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πανοράματος

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ.Ε.Π.Α.Π.)                                                                                      
ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 552 36
Τηλ: 2313.301099, Fax: 2310.346760
Email: [email protected]

Αριθ. Πρωτ. 07/0301-2023

Αριθμός Διακήρυξης: 01/2023

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

H Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, διακηρύσσει ότι στις 07.02.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., θα διενεργηθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός κυλικείου εντός του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πανοράματος (στο 1ο Χλμ.  Οδού Πανοράματος – Θέρμης). Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη στο Πανόραμα στο γραφείο της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης του Δημοτικού Ωδείου (Απ. Σαμανίδη 21), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των #126,00€# μηνιαίως, πλέον χαρτοσήμου και απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού #151,20€#. Αντίγραφα της διακήρυξης βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Οικονομικό Τμήμα  της Κ.Ε.Π.Α.Π. του Δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη, στο Δημαρχείο, Απ. Σαμανίδη 21, 55236, Πανόραμα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος που θα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση kepap@pilea-hortiatis.gr και θα διατίθενται μέχρι και την ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας. Επίσης, για παροχή λοιπών πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2313 30109 και 2313 302018, fax 2310-346760, αρμόδιος υπάλληλος Κοντολάζος Χαρίλαος.

 

Η  Πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΠΑΠ

 Κανέλλου Βασιλική

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο