Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ – ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ»

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για
την εκτέλεση του έργου «
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ – ΕΚΤΟΣ
ΟΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ»
προϋπολογισμού 1.080.645,16€ πλέον ΦΠΑ 24% για έργα
κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή σε έργα κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ με Α.Α.
188483.
Κύριος του έργου είναι η
ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο