«Εκδηλώσεις Ολοκαυτώματος 2019» με κωδικό ΟΠΣ 0010897041

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 21.440,20 €.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADERCLLD: Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η πράξη  «Εκδηλώσεις Ολοκαυτώματος 2019» προϋπολογισμού 21.440,20 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η πράξη αποτελείται από τρία υποέργα:

1.«Συναυλία Ολοκαυτώματος 2019»
2. «Υλοποίηση Πολιτιστικών δράσεων » στη Δ.Κ. Χορτιάτη.
3.«Υπηρεσίες και προμήθειες Ολοκαυτώματος 2019»

Στις 01/09/2019 υλοποιήθηκε  το 1 ο υποέργο «Συναυλία Ολοκαυτώματος 2019» και από το 3ο υποέργο  η προμήθεια ρούχων ένδυσης (μπλούζα) για την ποδηλατοδρομία του Ολοκαυτώματος 2019 που πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα.

Το 2ο υποέργο «Υλοποίηση Πολιτιστικών δράσεων » στη Δ.Κ. Χορτιάτη είναι υπό υλοποίηση.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content