Εργασία για την μετακίνηση – ρυμούλκηση των ακινητοποιημένων οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη  ανακοινώνει ότι το Γραφείο Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου προτίθεται να προβεί σε απ΄ευθείας ανάθεση  εργασίας για την μετακίνηση – ρυμούλκηση μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη  συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης 6.642,00  € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) .
Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σφραγισμένες  προσφορές στο Πρωτόκολλο του Δήμου υπ΄όψιν του  Γραφείου  κίνησης  στο εργοτάξιο Πυλαίας (οδός τέρμα Παύλου Μελά ) μέχρι την 18/10/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών .
Πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών και αντίγραφα των Τεχνικών προδιαγραφών παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr .
 
Ο Αρμόδιος υπάλληλος : Σαπουνάς Κωνσταντίνος, τηλ. 2310 – 317812 FAX 2310-326360
 
 
 
 
 

  Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΡΑΤΣΑΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο