ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 188/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου , του Ν. 3316/2005, (το οποίο προστέθηκε με τις διατάξεις της §1, του άρθρου 29, του Ν. 4014/2011 και σύμφωνα με το άρθρο 377 §1(40) του Ν. 4412/2016, παραμένει σε ισχύ) και την υπ’ αριθμόν 188/13-04-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας-Χορτιάτη (ΑΔΑ: 69ΧΣΩ1Ο-Γ0Α), ανακοινώνει ότι η εταιρεία «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» κατέθεσε δωρεάν χωρίς αντάλλαγμα σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 33338/16-03-2023 έγγραφό της (αρ. πρωτ. Δήμου 10676/17-03-2023), Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (Β΄ φάση) στο πλαίσιο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης, να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλει τυχόν παρατηρήσεις επί της προαναφερόμενης μελέτης.

Η μελέτη διατίθεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη (Αρμόδιος Υπάλληλος κ. Σταύρος Αναστασιάδης, τηλ. 2313302679, e-mail: [email protected], Κ. Παλαιολόγου 1, τ.κ. 555 35, Πυλαία Θεσσαλονίκη).

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα τεθούν υπόψη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.

Ε.Δ.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Αναστάσιος Χαραλαμπίδης

Πολιτικός Μηχανικός με Α Βαθμό

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content