«Κάλυψη»: Ξεκινούν στον δήμο Πυλαίας Χορτιάτη οι αιτήσεις συμμετοχής – Η αίτηση του προγράμματος υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά, είτε σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Κάλυψη» καλούν τους ιδιοκτήτες κατοικιών του Δήμου Πυλαίας–Χορτιάτη να υποβάλουν η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη και ο δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.
Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες οι κατοικίες των οποίων είχαν διατεθεί για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία, στο πλαίσιο των προγραμμάτων «ESTIA II» και «ESTIA 2021». Σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα με περισσότερα του ενός ακίνητα, στην υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία όλων των ακινήτων.
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα μπορούν να απευθύνονται στις υπηρεσίες του δήμου, για τη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους. Περισσότερες πληροφορίες στο τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Εθελοντισμού (Αγίου Χριστοφόρου 1, τ.κ. 55535 Πυλαία) τηλέφωνο: 2310 909216 εσωτ. 4
Η αίτηση του προγράμματος υποβάλλεται είτε σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΕ–Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης–ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ (ταχυδρομική διεύθυνση: Μανουσογιαννάκη 6, Θεσσαλονίκη 546 21, 8ος όροφος) είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: [email protected] έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.
Η υποβολή της αίτησης συνοδεύεται από:
α. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι το ακίνητο πληροί τα ως άνω κριτήρια, είναι έτοιμο προς χρήση και δεν φέρει πραγματικό ελάττωμα. Ο οικείος δήμος δύναται, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, πριν από τη μίσθωση των ακινήτων.
β. Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου με τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΤΙΑ.

ΑΙΤΗΣΗ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗ

Η σχετική ΚΥΑ: ΚΥΑ ΚΑΛΥΨΗ-09_03_2023

Η σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς ιδιοκτήτες: 9ΕΗΝ46ΝΛ2Α-Γ8Ρ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content