Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ) του Δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. συστάθηκε στις 10/5/2011 με  δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό ΦΕΚ 808B.

Σκοπός του νέου Ν.Π.Δ.Δ. είναι:

 • Η Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη, όπου περιλαμβάνει κυρίως τα εξής:
  • Την εφαρμογή πολιτικών ή συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας.
  • Την εφαρμογή πολιτικών ή συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας.
  • Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων εθελοντικών οργανώσεων.
  • Την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα των τομέων που άπτονται των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
  • Την εφαρμογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών μακροχρόνια ανέργων.
 • Η Παιδεία όπου περιλαμβάνει κυρίως τα εξής:
 • Την ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών και πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
 • Την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
 • Τη συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις εθνικές ή συγχρηματοδοτούμενες από την ευρωπαϊκή ένωση που εντάσσονται στα πλαίσια της παιδείας.
 • Τη λειτουργία τμημάτων – εργαστηρίων διαχείρισης ελεύθερου χρόνου των ενηλίκων και των μαθητών.
 • Την προώθηση και ενίσχυση της υπηρεσίας επαγγελματικής κατάρτισης με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Κ.Π.Α.Π  του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη είναι εντεκαμελές (11) και ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.
Απαρτίζεται δε από τα παρακάτω μέλη:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΓΙΑΓΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΥΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΝΟΥΔΗΣ ΒΑΪΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΑΪΤΑ ΤΖΑΜΑΛ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΕΛΟΣ
ΛΥΡΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΒΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ
ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ

Δ/ΝΣΗ: Απ. Σαμανίδη 21
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2313301097, 2313301058, 2313322017, 2343301063.
E- MAIL: [email protected]

Το ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. περιλαμβάνει τις παρακάτω δομές:

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
 2. ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.)
 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ’
 4. ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΚΑ)
 5. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content