«Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής στην ΠΕ 15 της ΔΕ Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 569.985,39 €
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Η Πράξη με τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ στην ΠΕ 15 της ΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ», προϋπολογισμού 569.985,39 € έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η εν λόγω πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 με την αριθμ. πρωτ. 1891/28.03.2019 (ΑΔΑ 6ΥΤ67ΛΛ-421) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρησης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Πράξης
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά την πολεοδόμηση του παραλιακού τμήματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη το οποίο ορίζεται ως Πολεοδομική Ενότητα 15 στο αναθεωρημένο ΓΠΣ της Δ.Ε. Πυλαίας έκτασης 650 στρεμ.

Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας πρότασης βιώσιμης πολεοδομικής οργάνωσης, με γενικότερο στόχο την απόδοση πολεοδομημένου χώρου στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό τόσο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη όσο και του Π.Σ.Θ., την αναβάθμιση και δημιουργία σύγχρονων τεχνικών υποδομών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενσωματώνοντας τις ρυθμίσεις και τα δεδομένα στα πλαίσια του ενιαίου σχεδίου ανάπτυξης του θαλασσίου μετώπου του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη ως άρρηκτο τμήμα και άμεση συνέχεια του συνολικού θαλάσσιου μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι:

  1. η Τοπογραφική μελέτη (Σύνταξη κτηματογραφικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων),
  2. η Πολεοδομική μελέτη και
  3. η Πράξη Εφαρμογής

στην επέκταση της Πολεοδομικής Ενοτήτας (Π.Ε.) 15 της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη,  όπως αυτή προσδιορίστηκε στην αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. (ΥΑ 19663/2017, (ΦΕΚ 123 ΑΑΠ/9-6-2017) Β.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content