Παραχώρηση χώρου κυλικείου στο Δ.Α.Κ Πανοράματος, σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
Αριθ. Διακήρυξης: 5/2016
 
Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 528/2016 (ΑΔΑ:7Α0ΨΩ1Ο-ΜΑΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη, παραχωρεί για διάστημα πέντε (5) ετών και με μηνιαίο τέλος 170,00 ευρώ, χώρο κυλικείου στο Δ.Α.Κ Πανοράματος, συνολικού εμβαδού 16,12 τ.μ., σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Δικαιούχος της παραχώρησης θα είναι ο υποψήφιος με το χαμηλότερο εισόδημα. Στην περίπτωση που το χαμηλότερο εισόδημα  έχουν περισσότεροι από ένας υποψήφιοι, ακολουθεί μεταξύ τους κλήρωση για την ανάδειξη του δικαιούχου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 5  έως 16 Σεπτεμβρίου 2016, στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, Γραφείο 10, Απ. Σαμανίδη 21 Πανόραμα.
Αντίγραφα της διακήρυξης βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, 55236, Πανόραμα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος που θα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Επίσης, για παροχή λοιπών πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2313-301081, 2313-301045, fax 2310-332360, αρμόδια υπάλληλος Βικτωρία Νικολαΐδου.
 

The Mayor

Ignatios Kaitezidis

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content