Περίληψη Διακήρυξης, στα πλαίσια ανάθεσης, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Πολεοδομική μελέτη για την εναρμόνιση των χρήσεων γης του ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας σε εφαρμογή του ισχύοντος Γ.Π.Σ»

Περίληψη Διακήρυξης, στα πλαίσια ανάθεσης, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Πολεοδομική μελέτη για την εναρμόνιση των χρήσεων γης του ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας σε εφαρμογή του ισχύοντος Γ.Π.Σ»
Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου

αυτού, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη για την εναρμόνιση των χρήσεων γης του ρυμοτομικού σχεδίου της
Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας σε εφαρμογή του ισχύοντος Γ.Π.Σ» με αρ. μελέτης 2/2019 και προϋπολογισμό 18.237,11 ευρώ (με Φ.Π.Α.).  Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ……..

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο