Περιληπτική Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου για την αποθήκευση του αρχείου Πολεοδομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Πανόραμα,     05-07-2018
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.:  19074
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 27/2018
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη προκηρύσσει επαναληπτική μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με την υπ’αριθ. 276/11-6-2018 (6ΓΗΞΩ1Ο-Υ93) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και βάσει του π.δ. 270/1981, για τη μίσθωση ακινήτου για την αποθήκευση του αρχείου Πολεοδομίας.

 

Χαρακτηριστικά ακινήτου:
 1. Είναι επιθυμητό να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και σε ακτινική απόσταση έως 4,0 χλμ. από την έδρα της Υπηρεσίας ή εναλλακτικά σε ακτινική απόσταση έως 1,0 χλμ. από την έδρα της Υπηρεσίας σε όμορους Δήμους.
 2. Το συνολικό του εμβαδό να κυμαίνεται μεταξύ των 500 τμ. έως 800 τ.μ.
 3. Σε κάθε περίπτωση (υπόγειο, ισόγειο, ή σε όροφο) να διασφαλίζεται η στεγανότητά του έναντι εισροής βρόχινων υδάτων και γενικά υγρασίας.
 4. Στην περίπτωση που είναι υπερυψωμένο ισόγειο, να διαθέτει ράμπα ικανών διαστάσεων και κλίσης, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμαξίδιο για την μεταφορά των φακέλων. Στην περίπτωση που βρίσκεται σε όροφο ή είναι υπόγειο, να διαθέτει ανελκυστήρα ικανών διαστάσεων, ώστε και πάλι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμαξίδιο (οι διαστάσεις του ανελκυστήρα πρέπει να είναι ανάλογες αυτών που απαιτούνται για την κίνηση αμαξιδίου ΑΜΕΑ). Σε κάθε περίπτωση η κίνηση με αμαξίδιο θα πρέπει να είναι ανεμπόδιστη σε κάθε σημείο του μισθίου και μέχρι το σημείο στάθμευσης του οχήματος της υπηρεσίας.
 5. Να υπάρχει εύκολη και ανεμπόδιστη πρόσβαση μικρού φορτηγού αυτοκινήτου, αλλά και χώρος για στάθμευση, για φορτοεκφόρτωση φακέλων, πλησίον του κτιρίου.
 6. Το μίσθιο να έχει Οικοδομική Άδεια και να είναι κύριας ή ακόμη και βοηθητικής χρήσης.
 7. Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
 8. Να διαθέτει ενεργητική, παθητική πυροπροστασία και Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας για αποθηκευτικό χώρο – αρχειοθέτηση φακέλων (δηλ. σύστημα πυρόσβεσης που δεν καταστρέφει το έντυπο υλικό).
 9. Το μίσθιο θα πρέπει να δύναται να συνδεθεί νομίμως με τα δίκτυα ύδρευσης, ή γεώτρησης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού και τηλεφωνίας με ανεξάρτητες παροχές.
 10. Να υπάρχει επαρκής ηλεκτρικός φωτισμός όλων των χώρων.
 11. Να υπάρχει δυνατός εξωτερικός φωτισμός στην κύρια είσοδο.
 12. Να υπάρχει φωτισμός ασφαλείας για την εκκένωση του χώρου στις περιπτώσεις διακοπής ρεύματος.
 13. Σε περίπτωση που ο χώρος είναι ενιαίος, να γίνει διαχωρισμός ενός χώρου γραφείου που να μπορεί να θερμαίνεται και να ψύχεται διακριτά από τον υπόλοιπο.
 14. Να διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη τουαλέτα με φυσικό ή τεχνητό εξαερισμό.
 15. Οι χώροι του κτιρίου καλό θα είναι να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, φυσικό αερισμό και να είναι απαλλαγμένοι από υγρασία.
 16. Να έχει οικοδομική άδεια με προβλεπόμενη χρήση κύρια ή βοηθητική η να δύναται να νομιμοποιηθεί για κύρια η βοηθητική χρήση με άδεια που θα προσκομίσει ο διαγωνιζόμενος μέχρι την παραλαβή του ακινήτου από τον Δήμο ή να έχει εξαιρεθεί οριστικά από την κατεδάφιση και το δάπεδο του αρχείου σε κάθε περίπτωση να μπορεί να παραλάβει με ασφάλεια ωφέλιμο φορτίο 500 κιλά /μ2.
 
Οι προσφορές ενδιαφέροντος, συνοδευόμενες από αίτηση συμμετοχής, θα κατατίθενται από τους ενδιαφερομένους από 14-07-2018 έως 03-08-2018, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Δημαρχείο Πανοράματος (Απ. Σαμανίδη 21), υπόψη του Τμήματος Προμηθειών. Το Τμήμα Προμηθειών θα αποστείλει τις προσφορές στην αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δοθούν στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (τηλ. 2313301040 και 2313322011, Ευγενία Αγγέλα Κεφαλίδου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content